این بنر برای تبلیغات یک آکادمی هنر های رزمی طراحی شده است. فضای زیاد در تصویر و همچنین استفاده از المان های زیبا و ترکیب رنگ مناسب از نقاط قوت این بنر است.

پشتیبانی سریع با واتساپ