از این کارت میتوان در امور اداری و اموری که در انها نمودار نقش اصلی را دارد نیز استفاده کرد.
والبته میتوان از فضای این کارت برای هر موضوعی استفاده کرد.
اندازه: 9cm x 6cm
300dip
JPG – PDF – TIF – Photoshop
حجم فایل: 8 MB
میتوان با نرم افزار فوتوشاپ از این کارت بهره برداری و ویرایشش کرد.

پشتیبانی سریع با واتساپ