تراکت لایه باز آرایشگری و سلمونی با زمینه قرمز رنگ