تماس با پیکسیل

ارتباط با ما

  • نام و نام خانوادگی ، نام شرکت، مجموعه یا سازمان بطور کامل در فیلد بالا ذکر شود.
  • لطفا در فیلد فوق اقدام به ثبت تلفن ثابت یا همراه نمایید. ما برای پاسخگویی به مسائل طرح شده به آن نیاز داریم.
  • لطفا نشانی ایمیل خود را در فیلد فوق بدرستی وارد نمایید.
  • توضیحات کامل شما ما را در بررسی پیام یاری می کند.
  • فایل پیوست پیام

تلفن پیکسیل : 8200 23 36 – 051

همراه : 7730 800 0915 – 7730 400 0915

تلگرام: https://t.me/e_resaneh